Başkan

Merhabalar,
Erdek ticaret odasının ilk sürekli yayınına başlamanın verdiği heyecan ve Erdek ticaret odasının ilk kadın başkanın olmanın verdiği gurur doğmadığım bu ilçeye gönül bağımı bir kez daha pekiştirmiştir. Önümüzdeki süreçte yönetimim ve meclisim ile beraber çalışma programımız doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefler vizyon ve misyonumuzun yaşadığımız Erdek ilçesi ticari hayatına katkıda bulunarak, büyütüp geliştirmek adına sorumluluğumuzda olan bu dönem ile belirgin bir biçim de hissedilmesi başlıca görevlerimizdendir.

Hedeflediğimiz yapılanma doğrultusunda kurumca üstelendiğimiz ,görevlerin bilincindeyiz. Oda olarak kararlılığımızı zaman içerisinde Erdek ticari ve sosyal hayatında farkındalıklar yaşatarak yerini bulacaktır.

1999 yılından beri içerisinde bulunduğum Erdek ticaret odası kurumsal yönetim anlayışı açısından ekip çalışmasının ön planda olduğu bir strateji belirlemiş ve günümüze kadar hedefleri doğrultusunda etap etap ilerlemiştir. Bu dönemde dahil olmak üzere, iki dönemdir sayın başkanım ve ekip arkadaşımdan aldığım bayrağı aynı takım ruhu ile daha önceki dönemlerde olduğu gibi hedeflerimiz doğrultusunda taşımak benim için bir şereftir. Sorumluluğunu üstlendiğim bu süreç kendi adıma bir ilk olmasının dışında bölgenin ve hatta bu dönem adına odalar birliği için de bir ilk olmuştur. Türkiye genelinde ticaret odaları içerisinde Erdek de bir ilk , dönem olarak da tek kadın ticaret odası başkanıyım.
Kadın olarak başkan olmak şahsım adına başkan olmanın bir ayrıcalık olması dışında bir değişiklik yaşatmaz iken erkek hayatı içinde yaşatacağı değişikliği bende beraber sizlerle yaşayıp öğreneceğim. Türkiye gerçekleri doğrultusunda kadın olarak liderlik yapabilmenin bir ayrıcalık olduğunu düşünür isek Erdek ilçesinde bu ilkin yaşanması aynı ayrıcalıkların etkisi olan pozitif yansımalarının olma olasılığını da güçlendirmektedir. Odamız hizmet kalitesinin artırılması amacı ile öncelikle Kalite Yönetim Sistemi çalışarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim ile kalite belgesini almıştır. Yine hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bu defa 2012 yılında TOBB Akreditasyon çalışmalarına başlamış, bağımsız denetleme kuruluşu Türk Loyd’u tarafından geliştirme denetimi geçirmiş ve bu süreçte önemli bir yol kat etmiştir.

Erdek Ticaret Odası yeni yönetim döneminde, akreditasyon çalışmaları kapsamında paydaşlarının katılımı ile ilk defa Stratejik Plan oluşturup Stratejik Yönetim uygulayarak paydaşlarının gösterdiği hedeflere ulaşmak için kurumsal yapısını yetkinlik seviyesine çıkarmak için çetin bir yola girmiştir. Bundan sonraki süreçte, tüm üyelerimizin, yerel kurumlarımızın ve kentimizin önde gelenlerinin de katkı ve katılımları ile tüm kaynaklarımızla beraber enerjimizi Temel Stratejik Amaçlarımıza ulaşmak için seferber edeceğiz.

Oda olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz stratejik plan çalışmaları doğrultusunda vizyonumuz bölge de turizm , tarım ve ticaret çevreci sanayi ile kalkınmasında etkin , verimli ve kesin fayda sağlayan hizmetleri ile üyeliği özendirici ve ayrıcalıklı olan , kurumsal hizmet altyapısı ve hizmet kalitesi örnek gösterilen güvenilir ve yenilikçi bir kurum olmayı,misyonumuz ise üyelerini bilgilendirilmesini,hak ve çıkarlarının korunmasını, bölgesel ulusal ve uluslar arası rekabetle güçlenmesini , teknik personel alt yapısının iyileştirilmesini , ticari bağlantıların kurulmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini ,ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol almak , hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesini yükseltmek, oda yönetim anlayışını katılımcı ve şeffaf olmasını, ilçemizin tanıtımını ve ekonomisinin güçlenmesini sağlamak , bölgenin sosyal kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak , önleyici ve uzlaşmacı bir lider kurum olmayı görev ve kabul edinmiştir.

Erdek ticaret odası yönetim kurulu başkanı olarak hiç şüpheniz olmasın ki; uzağı yakın, imkansızı mümkün , hayali gerçek ‘’ yapmayı vaad etmiyoruz , hızla gelişen bölgemizin Türkiye turizm tarihin de geçmişten bu güne zaman içerisinde kaybettiği konumu geri kazanmasını , ticari hayata gereken ivmeyi ve cazibe merkezi olacak birçok harikasına olan ilgiyi arttırmayı , bölgeye hakim ve üyelerine yön veren bir kuruluş olmayı hedefliyor , Türkiye odalar ve borsalar birliği başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ‘nun da ticarette 5 altın kural olarak kabul ettiği ve üye işletmelerimizce de ticari etik kurallar olarak benimsenen ‘’hafızasına güvenen daima yanılır,önce kontrol sonra itimat, işten artmaz dişten artar,işin hilesi dürüstlüktür ,işte idare olmaz‘’ sözlerinden de yola çıkarak üyelerimize katkı sağlamak onların gelişimi ve iş hayatlarındaki her engeli aşıp maddi ve manevi refaha en kısa vadede mükemmel bir ‘’çözüm yolu’’ ile ulaşmayı bu yolda bizle yürüdüklerinde onlara destek olmayı , hep yanlarında bulunup , ufuklarını genişletip gelecek için kurulan ortak hayalleri hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz...

Sevgilerimle,
F. Özlem Sarı

Yönetim Menü