Vizyonumuz

Bölgemizin; Turizm, Tarım, Ticaret ve Çevreci Sanayi ile Kalkınmasında; Etkin, Verimli ve Kesin Fayda Sağlayan Hizmetleri ile Üyeliği Ayrıcalıklı ve Özendirici Olan, Kurumsal Hizmet Altyapısı ve Hizmet Kalitesi Örnek Gösterilen, Güvenilir, Yenilikçi Bir Kurum Olmak” 
✔ Turizm, Tarım, Ticaret ve Çevreci Yatırımlara öncülük eden,  
✔ Katılımcı yönetim sergileyen, objektif, lobisi güçlü, bölgesel ve ulusal iş dünyasında etkin,  
✔ Tüm kaynaklarını bölgemizin ekonomik gelişimi yönünde planlı ve etkin kullanan,  
✔ Erdek’in tüm yerel aktörleri ile birlikte çalışma kültürü oluşturan,  
✔ Üyelerimiz arasındaki olası anlaşmazlıklarda tahkim kurumunu işleten  
✔ Hizmet kalitesi, iletişim, ulaşılabilirlik, bilinirlik, görünürlük konularında lojistik ve teknik altyapısını üyelerinin kullanımına açmış bir kurum olmak.

Menu