Erdek Sosyal Hayat

Turizm başta olmak üzere, İlçenin en önemli tarımsal faaliyeti zeytinciliktir. Bunun yanı sıra kırmızı soğan üretimi ve balıkçılık da bol miktarda yapılmaktadır. Yunanistan'dan 1924 Lozan Mübadelesi ile göçen Pomak köyleri mevcuttur. Kendi aralarında Pomakça konuşmaya devam ediyorlar. Sütlü börek, zelnuk böreği, urus i mesu (kapama), sini pidesi, şişerka, manca, tikvinik, pitilisa, langitka, kurmidni i banik gibi Pomak yemekleri özellikle köylerde hâlâ yapılır.Giritlilerin de zeytin yağlı ve ot yemekleri meşhurdur. Giritli yaşlılar da kendi aralarında Girit Rumcasını konuşmaya devam ediyorlar.Rumcadan kalan köy ve mevki isimleri hâlâ halk arasında kullanılmaktadır.Gonya(ocaklar) ,rutya(narlı), erek (ilhanlar), dragonda (doğanlar), fatya (turanlar) köyleri gibi... Katikirman, iskafiye, polakez, apostol, kastri, palata, gedeve mevkileri gibi... İlçe ve köylerde halk Türkçeyi Rumeli aksanıyla konuşur. Beya, be, bre, mari, eey, len, üle.. gibi hitaplar konuşurken sıkça kullanılır. İlçede Mart 2000 tarihi itibarıyla ticaret sektöründe yaklaşık 301 işyeri mevcuttur. Toplam işyeri sayısı içinde ağırlık taşıyan alt sektörlere baktığımızda işyerlerinin %19.3'ünün gıda, %18.9'unun restoran-kahvehane, %14.3'ünün giyim, %13.9'unun kişisel hizmetler ve %13.7'sinin mobilya ve ev eşyası alanlarında olduğu görülmektedir.

Erdek'in ekonomik görünümü açısından üzerinde durulması gereken bir diğer alan da kentsel ihtiyaçlara bağlı olarak şekillenen ticaret sektörüdür. Ticaret sektörü içinde yer alan tüccar, esnaf ve zanaatkar grupları kent yaşamını kolaylaştıracak unsurlardır. İlçemizde ticari canlılığın arttırılması için ve özellikle turizm sezonunda turistlere daha fonksiyonel hizmet verilebilmesi için hal binasındaki yetersizliğin yarattığı sorunların çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca büyük tüccar ve gürültülü zanaatkar grupların faaliyet göstereceği bir küçük sanayi sitesi ihtiyacı da çözüm beklemektedir.

Erdek'te turizm sektörü ile birlikte önem kazanan ve günümüzde Erdek için önemli bir gelir ve istihdam kaynağı haline gelen diğer bir ekonomik faaliyet kolu inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü bir yandan gelir ve istihdam yaratan bir faaliyet olarak ortaya çıkarken diğer bir yandan da özellikle 9O'lı yıllarda alt yapı hizmeti götürülemeyen bölgelerin de inşaata açılmasıyla ilçemizi önemli sorunlarla karşı karşıya bırakan bir faaliyet haline gelmiştir. Birbirlerine zarar vermeden gelişmesi gereken turizm ve inşaat sektörleri kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda değerlendirilmişler ve birbirlerine zarar verir hale gelmişlerdir. İlçenin doğal turizm dokusunun daha fazla zarar görmemesi için imara açılan bölgelere alt yapı hizmetlerinin vakit geçirilmeden götürülmesi ve alt yapısı tamamlanmayan alanların imara açılmasından kaçınılması zorunluluğu vardır.

İlçenin önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri de tarımdır, iklim ve arazi yapısının uygunluğu ölçüsünde geniş bir ürün çeşitliliği söz konusudur. İlçenin 30.630 hektarlık yüzölçümünün 7.840 hektarı tarım arazisidir. Tarım arazisi dışında kalan arazinin 17.686 hektarı da orman arazisidir. ilçede buğday, arpa, bakla, kuru fasulye, kırmızı biber, kırmızı soğan ve zeytin gibi temel tarımsal ürünler yanında elma, armut, kayısı, kiraz, şeftali, ceviz ve kestane gibi meyve ürünleri de yetiştirilmektedir.

Temel tarımsal ürünler içinde kırmızı soğan ve zeytin en önemli ürünler olarak dikkat çekmektedir. Ekonomik katkısı oldukça yüksek düzeyde olan zeytincilik 4.195 hektarlık alanda yapılmakta ve 5.220 ton civarında ürün elde edilmektedir. Yine 1.500 dekar alanda ekimi yapılan kırmızı soğanda 7.500 ton ürün elde edilmektedir.

Hızlı Menü