Erdek Nüfus

1980 yılında 28.294 olan Erdek ilçe nüfusu 1997 yılında 30.072'ye ulaşmıştır. 1980 yılında Balıkesir il nüfusunun %3.31'i Erdek'te yaşarken bu oran 1997 yılında %2.92 olmuştur.
Bu oransal düşüşte Marmara'nın ilçe olması önemli rol oynamıştır. Bu gelişme sonunda 1990 yılında Erdek nüfusunun Balıkesir nüfusu içindeki payı %2.73'e gerilemiştir.

2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Erdek ilçe nüfusunun 32.042'ye ulaştığı görülmektedir. Erdek ilçesinin 1980 yılında nüfusunun %35.7'si kentsel, %64.3'ü kırsal karakterli iken 2000 yılında kentsel nüfus (18.725) toplam ilçe nüfusunun %58.4'üne yükselmiş, kırsal nüfusun (13.317) payı ise nispi olarak %41.6'ya gerilemiştir. Bu veriler 20 yıllık sürede kentsel karakterli nüfusun önemli jde arttığını göstermektedir. İlçenin 258 km2 olan yüzölçümü dikkate alındığında nüfus yoğunİuğu 1997 yılında 117 kişi iken bu değerin 2000 yılında 124 kişiye yükseldiği görülmektedir.

Halkın tamamına yakını Mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır.
Erdek merkezin nüfus yapısı; Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Boşnaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Çerkezler, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler.

Ocaklar, Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar köyleri geneli Karacaovalı Pomaktır. Ayrıca Narlı ve İlhanlar köylerine az sayıda Giritli muhacirler de yerleşmiştir.

Düzler, Yeniköy (belkıs), Yukarı yapıcı ve Ballıpınar köyleri Kavalalı Pomaktır. İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 2 belde ve 21 köy den oluşmaktadır.

 

Hızlı Menü